O mnie

Emisja głosu i wszystkie zagadnienia dotyczące ludzkiego głosu są moją pasją i tak też traktuję moją pracę. Niejednokrotnie gdy poznaję Pacjenta czy Pacjentkę słyszę głos zaburzony, a droga do uzyskania zdrowego, dźwięcznego głosu to nasza wspólna, ekscytująca podróż. Moja praca łączy praktykę – rehabilitację głosu z działalnością naukową, zatem poruszam się w obszarze nauki i faktów (EBM – evidence based medicine i EBP – evidence based practice). Stale aktualizuję wiedzę i staram się być na bieżąco z nowymi metodami i technikami pracy z głosem.

Zajmuję się rehabilitacją zaburzeń głosu i mowy pacjentów z patologią krtani o podłożu czynnościowym i organicznym  leczonych w Poradni  Logopedycznej i na Oddziale Klinicznym Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej USK 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi. Jestem adiunktem w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Prowadzę badania naukowe i jestem autorką i współautorką publikacji naukowych  w polskich i zagranicznych recenzowanych czasopismach naukowych. Moje zainteresowania naukowe i kierunki badawcze to:

 • jakość życia zależna od głosu,
 • głos śpiewaczy – wokalistów muzyki klasycznej i rozrywkowej,
 • zastosowanie analizy akustycznej w rehabilitacji głosu,
 • jakość głosu pacjentów po zabiegach laryngologicznych,
 • zawodowe zaburzenia głosu.

Regularnie uczestniczę w konferencjach naukowych, na których przedstawiam wyniki własnych badań. Jestem autorką polskiej wersji Kwestionariusza do badań Głosu i Mowy dla Osób ze Stwardnieniem Rozsianym i polskiej wersji Indexu Zmęczenia Głosowego VFI.

Jako wykładowca akademicki biorę czynny udział w organizowanych przez klinikę kursach, i szkoleniach prowadząc wykłady i ćwiczenia dla studentów, lekarzy i logopedów.

W pracy z pacjentami korzystam z własnego doświadczenia jak również z wiedzy i umiejętności zdobytych podczas kursów i szkoleń.

Stosuję różnorodne metody techniki rehabilitacji głosu, zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb moich pacjentów. Wykorzystuję między innymi techniki lub ich elementy:

 • Metoda akcentów
 • Resonant Voice Therapy
 • CTT – Conversational Training Therapy wg. Jackie Gartner-Schmidt
 • Casper-Stone Flow Phonation
 • Technika Boone’a
 • Lax Vox
 • Dynamik Voice Therapie wg. E.Chavez
 • Manualna terapia krtani i mięśni okołokrtaniowych

Celem prowadzonej przeze mnie terapii jest osiągnięcie przez pacjentów optymalnych warunków głosowych, tak aby głos spełniał ich potrzeby zawodowe, społeczne i emocjonalne na miarę ich indywidualnych możliwości.

Wykształcenie

Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Logopedia Ogólna w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi. Stopień doktora nauk o zdrowiu uzyskałam w 2018 roku w Instytucie Medycyny Pracy im Prof. Jerzego Nofera w Łodzi. Promotorem mojej pracy doktorskiej pt.: Applicability of Voice-Related Quality of Life Scale In the Evaluation of Occupational Voice Disorders  była Dr hab. n. med. Ewa Niebudek –Bogusz, Prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Moja praca napisana w języku angielskim otrzymała wyróżnienie. Jestem również absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego o kierunku Filologia Angielska, które uzupełniłam podyplomowymi studiami Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, a także Kursem Tłumaczenie Konsekutywne w Ośrodku Badań i Studiów Przekładowych na tej samej uczelni. Ukończyłam także kursy Creative Writing oraz Introducton to Theater w Mary Washington College, Fredericksburg, VA, USA. W latach 1993-1996 byłam prezenterką dwóch autorskich programów łódzkiej rozgłośni radiowej. Od 2015 r. pełniłam funkcję redaktora językowego w kwartalniku Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny.

Brałam udział w wielu kursach i szkoleniach z zakresu rehabilitacji głosu, między innymi:

 • Psychosomatic Medicine in Voice Treatment – Barbara Kirchner, Bodo Kirchner (Medycyna psychosomatyczna w leczeniu głosu)
 • Palpation of laryngeal Function and Breathing. A diagnostic tool for MTD – Jacob Lieberman (Badanie palpacyjne funkcji krtani i oddychania.)
 • Integrative Voice Therapy and Quigong – Evamarie Haupt
  SOVTE /How to do it/ – Britta Balandat
 • Conversation Training Therapy (CTT) Jackie L. Gartner-Schmidt
  Identifying Voice Pathology by Listening – James Thomas (Rozpoznawanie patologii głosu przez słuchanie)
 • Dynamik Voice Therapie – Eugenia Chavez (Mexico)
 • Pop Belcanto / Teaching Popsinging in the Change of Time – Robin Dietz
 • Technika i wyrazistość mowy – Pedagogium WSNS, Polski Związek Logopedów
 • Rehabilitacja zaburzeń głosu – Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne
 • Umiejętności osobiste – PARP, Centrum Rozwoju MŚP

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Obecnie:

 • Klinika Otolaryngologii, Onkologii Głowy i Szyi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Oddział Kliniczny Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej USK 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi.
 • Poradnia Logopedyczna USK 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi

Do października 2019:

 • Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy im Profesora Jerzego Nofera w Łodzi

PUBLIKACJE NAUKOWE

Considerations and demands in the voice care of contemporary commercial singers in occupational health and safety aspects. Morawska J. , Niebudek-Bogusz E. , Pietruszewska W. , Medycyna Pracy, 2022, vol. 73, nr 1, s.1-9. DOI:10.13075/mp.5893.01201

Isolated Severe Dysphonia as a Presentation of Post-COVID-19 Syndrome. Jeleniewska J, Niebudek-Bogusz E, Malinowski J, Morawska J, Miłkowska-Dymanowska J, Pietruszewska W. Diagnostics. 2022; 12(8):1839. https://doi.org/10.3390/diagnostics12081839

Leukoplakia: An Invasive Cancer Hidden within the Vocal Folds. A Multivariate Analysis of Risk Factors.  Klimza H., Pietruszewska W. , Rosiak O. [i in.], Frontiers in Oncology, 2021, vol. 11, nr December, s.1-8, Numer artykułu:772255. DOI:10.3389/fonc.2021.772255

Laryngeal High-Speed Videoendoscopy with Laser Illumination: A Preliminary Report. Malinowski Jakub, Niebudek-Bogusz E. , Just M. [i in.], Otolaryngologia Polska, 2021, vol. 75, nr 6, s.1-10. DOI:10.5604/01.3001.0015.2575

Speech Pathology-Specific Questionnaire for Persons with Multiple Sclerosis (SMS): adaptation, validation and preliminary assessment of the diagnostic potential. Morawska J. , Niebudek-Bogusz E. , Stasiołek M. [i in.], Multiple Sclerosis and Related Disorders, 2021, vol. 49, s.1-8, Numer artykułu:102796. DOI:10.1016/j.msard.2021.102796

Comparative analysis of high – speed videolaryngoscopy images and sound data simultaneously acquired from rigid and flexible laryngoscope – a pilot study. Pietruszewska W., Just M., Morawska J., [i in.], Scientific Reports, 2021, vol. 11, s.1-14, Numer artykułu:20480 . DOI:10.1038/s41598-021-99948-9

Vocal Fold Leukoplakia: Which of the Classifications of White Light and Narrow Band Imaging Most Accurately Predicts Laryngeal Cancer Transformation? Proposition for a Diagnostic Algorithm. Pietruszewska W., Morawska J., Rosiak O. [i in.], Cancers, 2021, vol. 13, s.1-13, Numer artykułu:3273. DOI:10.3390/cancers13133273

The assessment of phonatory and ventilatory functions in patients after microsurgery for Reinke’s edema Ura-Sabat K, Morawska J, Domka W, Gamrot-Wrzoł M, Scierski W, Niebudek-Bogusz E.. Adv Clin Exp Med. 2020;29(7):865–871. doi:10.17219/acem/116755

Validation of the Polish Version of Voice Disability Coping Questionnaire (PL-VDCQ). Morawska J, Politański P, Śliwińska-Kowalska M, Niebudek-Bogusz E. Otolaryngologia – Przegląd kliniczny. 2019;18(3/4):101–109. (Otolaryngologia – Przegląd kliniczny).

Prevalence of Voice disorders in different occupational groups – a review. Morawska J, Niebudek-Bogusz E, Otorynolaryngologia 2017,16(3):94-102.

Screening value of V-RQOL in the evaluation of occupational voice disorders. Morawska J, Niebudek-Bogusz E, Wiktorowicz J, Śliwińska-Kowalska M. Med Pr 2018;69(2) 

Laryngeal Manual Therapy Palpatory Evaluation Scale: A preliminary study to examine its usefulness in diagnosis of occupational dysphonia. Woźnicka E, Niebudek-Bogusz E, Morawska J, Wiktorowicz J, Śliwińska-Kowalska M.  . Med Pr 2017;68(2):179-188.

Quantitative assessment of videolaryngostroboscopic images In patients with glottic pathologies. Niebudek – Bogusz E, Kopczyński B, Strumillo P, Morawska J, Wiktorowicz J, Śliwińska– Kowalska M. Logoped Phoniatr Vocol. 2016 May 2:1-11. 

Gender-related voice problems in transsexuals – therapeutical demands. Misołek M, Niebudek-Bogusz E, Morawska J, Orecka B, Ścierski W, Lisowska G. Endokrynol Pol. 2016;67(4):452-5.

Dysfonia spastyczna – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Morawska J, Niebudek-Bogusz E. Otorynolaryngologia 2014, 13(3): 169-175.

Zastosowanie krótkookresowej analizy wydolnosciowej w diagnozowaniu zaburzeń głosu o podłożu zawodowym [The application of short- term efficiency analysis In diagnosing occupational voice disorders]. Niebudek-Bogusz E, Just M, Tyc M, Wiktorowicz J, Morawska J, Śliwińska-Kowalska M. Med. Pr., 2015; 66(2) 225–234.

V-RQOL as a tool for assessing the impact of voice disorders on the quality of life in occupational voice users. Morawska J, Niebudek-Bogusz E, Zaborowski K,  Wiktorowicz J, Śliwińska-Kowalska M. Otorynolaryngologia 2015,14(2):96-103.

DONIESIENIA KONFERENCYJNE

 • „Analiza akustyczna w ocenie efektów leczenia operacyjnego chorób głośni” 

50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Wrocław 19.05.2022

 • „Rehabilitacja głosu jako element holistycznego postępowania  w leczeniu raka głośni” 

XIX Sympozjum Onkologia w Laryngologii. Bydgoszcz 01.10.2021

 • „Analiza akustyczna w ocenie efektów leczenia chorób głośni”

XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. 04.10.2020 Kraków

 • „Postępowanie terapeutyczne w afoniach z punktu widzenia logopedy ”

2019 XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „OTORYNOLARYNGOLOGIA” ŁÓDŹ 2019, XI Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, 17-18.10 2019.

 • „Rehabilitacja Głosu”
 • „Analiza akustyczna głosu w praktyce klinicznej”

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe -Polskie Towarzystwo Otolaryngologów- Chirurgów Głowy i Szyi, Oddział Podkarpacki. 11.10.2019 Dubiecko

 • V-RQOL as a tool for assessing the impact of voice disorders on the quality of life in occupational voice users.

XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „OTORYNOLARYNGOLOGIA” ŁÓDŹ 2016, VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, 25-26.02. 2016. 

 • Assessment of the voice-related quality of life evaluated by means of V-RQOL questionnaire in different occupational groups.

XXIV Pacific Voice Conference Warszawa/ Lublin, 05 – 08.10.2016

 • Czynniki ryzyka występowania zawodowych zaburzeń głosu u pracowników stosujących słuchawkowe systemy komunikacyjne.

Seminarium  „Narażenie na hałas wśród pracowników używających słuchawkowych systemów komunikacyjnych”  IMP, Łódź, 22.11. 2017 

 • Assessment of the singing voice by means of subjective and objective methods

International Voice Symposium Salzburg 2018. Care of the Professional Voice. Innovation in Laryngology, Rehabilitation, and Training

 • Rehabilitacja głosu

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe

Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi. Oddział Podkarpacki. 11.10.2019 Dubiecko

 • Postępowanie terapeutyczne w afoniach z punktu widzenia logopedy

XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „OTORYNOLARYNGOLOGIA” ŁÓDŹ 2019, XI Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, 17-18.10 2019.

PROWADZONE KURSY, SZKOLENIA, WARSZTATY

 • Zaburzenia głosu, przegląd, przypadki kliniczne
 • Rehabilitacja zaburzeń głosu

Kurs specjalizacyjny przeznaczony dla lekarzy objętych programem modułu podstawowego w zakresie otorynolaryngologii  Jama ustna gardło, przełyk, krtań i tchawica – wprowadzenie do diagnostyki i terapii    4-6 kwietnia 2022

 • Zasady prowadzenia profilaktyki logopedycznej w zawodowych chorobach narządu głosu
 • Terapia pośrednia i bezpośrednia zawodowych zaburzeń głosu

Kurs CMKP „Choroby zawodowe w audiologii i foniatrii” IMP, Łódź, 6-8 grudnia 2021

 • SOS dla głosu – warsztaty

Centrum Psychologiczno – Logpedycne Mavicus, Łódź, 21 września 2021

 • Zaburzenia głosu, przegląd, przypadki kliniczne
 • Rehabilitacja zaburzeń głosu

Kurs specjalizacyjny przeznaczony dla lekarzy objętych programem modułu podstawowego w zakresie otorynolaryngologii  „Jama ustna gardło, przełyk, krtań i tchawica – wprowadzenie do diagnostyki i terapii”    4-6 kwietnia 2021

 • Analiza akustyczna głosu w praktyce klinicznej – warsztaty

Kurs szkoleniowy pod  patronatem Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego  „Instrumentalne metody oceny narządu głosu” Łódź 11 maja 2019

 • Zasady prowadzenia profilaktyki w zawodowych chorobach narządu głosu
 • Terapia pośrednia i bezpośrednia chorób zawodowych narządu głosu

Kurs Szkoleniowy CKM  „Choroby zawodowe w audiologii i foniatrii” – IMP. Łódź, 6-8 grudnia 2018

 • Metody badania narządu głosu
 • Profilaktyka zaburzeń głosu o podłożu zawodowym: predyspozycje zdrowotne do pracy w narażeniu na nadmierny wysiłek głosowy

Kurs Szkoleniowy „Zasady orzekania o predyspozycjach zdrowotnych do pracy w narażeniu na hałas i nadmierny wysiłek głosowy oraz diagnostyki, orzecznictwa i profilaktyki chorób narządu słuchu i narządu głosu” I IMP. Łódź  21- 23 listopada 2018

 • Profilaktyka zaburzeń głosu o podłożu zawodowym: predyspozycje zdrowotne do pracy w narażeniu na nadmierny wysiłek głosowy
 • Terapia pośrednia i bezpośrednia chorób zawodowych narządu głosu

Kurs szkoleniowy CKM  „Choroby zawodowe w audiologii i foniatrii” – IMP. Łódź , 21- 23 listopada 2018

 • Podstawy prawidłowej emisji głosu – warsztaty

Klub Toastmasters Łódź, 08 listopada 2018

 • Techniki Emisji Głosu – warsztaty

Kurs szkoleniowy pod  patronatem Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego  „Profilaktyka i terapia zaburzeń głosu u profesjonalistów: aktorów, śpiewaków, dziennikarzy i prezenterów” ” Łódź, 19 października 2018

 • Jak prowadzić intensywną rehabilitację logopedyczną zaburzeń emisji głosu

XV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „OTORYNOLARYNGOLOGIA” ŁÓDŹ 2018, X Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, 27-28 września 2018.

 • Techniki emisji głosu
 • Terapia pośrednia i bezpośrednia chorób zawodowych narządu głosu

Kurs Szkoleniowy CKM  „Choroby zawodowe w audiologii i foniatrii” – IMP. Łódź  6-8 grudnia 2017

 • Techniki emisji głosu – ćwiczenia praktyczne – warsztaty

Kurs szkoleniowy pod  patronatem Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Łódź, 20 października 2017 „Profilaktyka zaburzeń głosu u profesjonalistów”

 • Anatomia czynnościowa traktu głosowego i choroby narządu głosu.
 • Podstawowe zagadnienia emisji głosu – ćwiczenia praktyczne

KURS SZKOLENIOWY „Techniki emisji głosu”  TEATR CHOREA, 11 stycznia 2017

 • Techniki emisji głosu – warsztaty

Kurs szkoleniowy pod  patronatem Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Łódź, 21 października 2016

 • Znaczenie nauki emisji głosu w prewencji chorób zawodowych narządu głosu

Kurs Szkoleniowy CKM  „Choroby zawodowe w audiologii i foniatrii” IMP, 5 – 9 grudnia  2016

 • Moduły treningu głosowego – warsztaty

Konferencja „Głos narzędziem pracy u nauczyciela i dyrygenta”  Akademia Muzyczna w Łodzi, 06.11.2015.

 • Technika LAX-VOX – warsztaty

XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „OTORYNOLARYNGOLOGIA” ŁÓDŹ 2015, VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, 5-6 Marca 2015. Kurs organizowany przez PTAF i PZL  „Rehabilitacja zaburzeń głosu”